Atak Holding A.Ş. - İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları Yönetimi

· Holding’i geleceğe taşıyacak, temel değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,

· Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

· Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek,

· Holdingin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,

· Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,

· Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı iş ortamı sağlamak insan Kaynakları'nın hedefidir.